Travian Answers

Začni tvým dotazem

Vyhledávání podle otázek

Pro nalezení odpovědi nejprve zvol hlavní kategorii a poté podkategorii. V případě, že odpověď nenajdeš, můžeš nás kontaktovat.

Mám otázku k...

Konkrétně by mě zajímalo:

Vyhledávání v mapě stránek

Preferujete spíše vyhledávání za pomoci mapy stránek, kterou znáte ze svých oblíbených webů? Žádný problém, jednoduše použijte mapu stránek, abyste našli svou odpověď.

Oázy

Na začátku hry jsou oázy zabrány divokými zvířaty. Oázy mohou být vyloupeny. Potřebuješ celkem velkou armádu na to, abys mohl oázu vykrást. Zvířata se v oázách rozmnožují sama. Čím méně jich v oáze je, tím rychleji se množí. Pro úspešný útok se ziskem se doporučuje na oázu vyslat pár set vojáků a hrdinu. Můžeš vidět kolik a jaká zvířata jsou v oáze bez průzkumu přes kliknutí na ni na mapě.

Existují 3 typy oáz se surovinami. Typ 1 produkuje jen jednu surovinu. Druhý typ produkuje některou surovinu a k tomu obilí. Třetí typ produkuje dvojnásobek typu 1. Když zabereš oázu, přidá ti bonus k produkci jen ve vesnici, odkud je oáza zabraná! Zvýšení se vztahuje na základní čistou produkci, ne na celkovou produkci (se zlatkami, hrdinou atd.).

Typy oáz
  Vzhled 1 Vzhled 2 Zvýšení
Typ 1 Lumber oasis Lumber oasis +25% dřeva za hodinu
Typ 2 Lumber and crop oasis - +25% dřeva za hodinu,
+25% obilí za hodinu
Typ 3 Lumber oasis Lumber oasis +50% dřeva za hodinu
(pouze v šedé zóně Natarů)
Typ 1 Clay oasis Clay oasis +25% hlíny za hodinu
Typ 2 Clay and crop oasis - +25% hlíny za hodinu,
+25% obilí za hodinu
Typ 3 Clay oasis Clay oasis +50% hlíny za hodinu
(pouze v šedé zóně Natarů)
Typ 1 Iron oasis Iron oasis +25% železa za hodinu
Typ 2 Iron and crop oasis - +25% železa za hodinu,
+25% obilí za hodinu
Typ 3 Iron oasis Iron oasis +50% železa za hodinu
(pouze v šedé zóně Natarů)
Typ 1 Crop oasis - +50% obilí za hodinu
Typ 2 Crop oasis - +25% obilí za hodinu

Zabrání přírodní oázy

Oázy můžeš zabrat s hrdinou, když s ním opakovaně útočíš na oázu, dobytá oáza bude přiřazena k vesnici, ze které hrdina útočil. Pamatuj si, že oáza, kterou chceš zabrat, musí být v okruhu 7x7 kolem vesnice (vycentruj na mapě na svou vesnici!). Jinak řečeno, musí být v dosahu 3 políček kolem tvé vesnice. Potřebuješ hrdinský dvůr na úrovni 10 pro 1 oázu, úroveň 15 pro druhou oázu a úroveň 20 pro zabrání třetí oázy.

Příklady oáz (červeně), které je možné dobýt kolem "tvé" vesnice (černě). Okruh oáz v dosahu je označen modře. Poznámka: Z jedné vesnice můžeš zabrat jen tři oázy.

Conquerable oases


Možná jste si všimli, že oázy jsou označené různými symboly. Tyto symboly vám především dávají informaci o tom, jaký bonus oáza poskytuje (např. jeden symbol dřeva značí, že oáza poskytuje 25% bonus k produkci dřeva, symbol obilí a železa značí, že oáza dává 25% bonus obilí a 25% bonus železa). Kromě toho z nich můžete i zjistit, zda je oáza volná či zabraná. Volná oáza je v zeleném kroužku, obsazená oáza je v červeném kroužku.

Conquerable oases

Zabírání/útočení na oázy vlastněné jiným hráčem

Pro zabrání oázy od jiného hráče musíš zničit celou obranu a zaútočit s hrdinou jednou nebo víckrát. Pokud bránící hráč vlastní 3 oázy, stačí jeden útok s hrdinou. Pokud má bránící hráč 2 oázy, musíš zaútočit 2krát. Pokud má jen jednu, musíš zaútočit 3krát, poté bude oáza tvá.
Poznámka: Hrdinové nezmizí po anektování oázy jako vůdci (Senátor, Náčelník, Kmenový vůdce).

Útočení na oázu bere suroviny vesnici, která vlastní oázu, tato vesnice ztratí 10% svých surovin za útok v 10 minutách. Suroviny v oáze hráče se obnoví v 10 minutách. Tedy útok na oázu 7 minut po prvním útoku vezme z vesnice jen 7% surovin z vesnice. Vykrádáním vlastních oáz si budete pouze vykrádat své vlastní suroviny.

Pro obranu oázy proti útokům ji můžeš podpořit vojáky, které můžeš poslat přes shromaždiště. Vojsko v oáze bude vyživováno z vesnice, které patří oáza.


Našli jste, co jste hledali?

Ano   Neutrální   Ne