Travian Answers

Začni tvým dotazem

Vyhledávání podle otázek

Pro nalezení odpovědi nejprve zvol hlavní kategorii a poté podkategorii. V případě, že odpověď nenajdeš, můžeš nás kontaktovat.

Mám otázku k...

Konkrétně by mě zajímalo:

Vyhledávání v mapě stránek

Preferujete spíše vyhledávání za pomoci mapy stránek, kterou znáte ze svých oblíbených webů? Žádný problém, jednoduše použijte mapu stránek, abyste našli svou odpověď.

Vlastnosti artefaktů

Artefakty jsou mocné předměty vytvořené starodávným natarským národem, které dávají svým vlastníkům obrovskou moc.

Artefakty lze rozdělit podle dosahu jejich účinku: s účinkem na vesnici (ovlivňují pouze vesnici, v níž jsou umístěny) a s účinkem na celý účet (ovlivňují celý účet).

Existuje několik různých druhů artefaktů, které jsou podrobněji popsány níže v tomto článku. U většiny artefaktů existují malé (s účinkem na vesnici), velké (s účinkem na účet) a unikátní (také s účinkem na účet).

Na běžných serverech se artefakty objevují ve střední fázi hry a jsou umístěny ve speciálních natarských vesnicích.

Existují dva způsoby, jak získat artefakty:
1. S pomocí hrdiny. Podívej se na odkazy a zjisti, jak je ukrást od Natarů nebo od jiných hráčů. Tuto metodu můžete využít pouze v případě, že máte méně než tři artefakty celkem. Navíc lze tímto způsobem získat pouze jeden artefakt s účinkem na celý účet. Jedinou výjimkou je dobývání artefaktů od sebe sama.
2. Převzetím vesnice, v níž se artefakt nachází. Tímto způsobem můžete získat více artefaktů než pomocí hrdiny.

I v případě, že vlastníte více artefaktů, můžou být aktivní maximálně tři z nich, z toho jen jeden může mít účinek na celý účet. Pokud máte např. čtyři artefakty, z toho dva s účinkem na účet mezi třemi nejstaršími artefakty, aktivuje se místo jednoho velkého čtvrtý artefakt s účinkem na vesnici. Pokud máte tři artefakty s účinkem na vesnici a získáte čtvrtý, který má efekt na celý účet, třetí (nejnovější) artefakt s účinkem na vesnici se deaktivuje a místo něj se po uběhnutí odpočtu aktivuje artefakt s účinkem na účet.

Artefakty s účinkem na vesnici vždy překryjí účinek artefaktu na celý účet, pokud jde o stejný typ efektu. Efekty dvou stejných artefaktů v jedné vesnici se nesčítají.

Na narozeninových speciálech (jako např. Path to Pandora) nejsou žádné artefakty, ale jednotlivé regiony oplývají antickou silou se stejnými efekty. Klikni na následující odkaz a zjisti více o regionech a jejich silách.

Architektovo tajemství

Stronger buildings

Budovy jsou odolnější proti útokům katapulty a beranidly. Na Div světa tento artefakt nepůsobí, ale velký a unikátní artefakt působí na ostatní stavby ve vesnici s Divem světa.

 • Architektovo malé tajemství (Účinek: vesnice) – budovy jsou 4x odolnější
 • Architektovo velké tajemství (Účinek: účet) – budovy jsou 3x odolnější
 • Architektovo obrovské tajemství (Účinek: účet) – budovy jsou 5x odolnější

Sedmimílové boty

Faster troops

Jednotky se pohybují rychleji.

 • Rychlé sedmimílové boty (Účinek: vesnice) – jednotky jsou 2x rychlejší
 • Rychlejší sedmimílové boty (Účinek: účet) – jednotky jsou 1.5x rychlejší
 • Nejrychlejší sedmimílové boty (Účinek: účet) – jednotky jsou 2x rychlejší

Teleskop

Better spies

Zvědi, Equites Legáti a Slídiči jsou silnější při špehování cizích vesnic a při bránění vesnice proti vyšpehování. Dále vám umožňuje na shromaždišti vidět, jaký typ jednotek útočí na vaši vesnici.

 • Malý teleskop (Účinek: vesnice) – špehové mají 5x lepší špehovací schopnosti
 • Velký teleskop (Účinek: účet) – špehové mají 3x lepší špehovací schopnosti
 • Unikátní teleskop (Účinek: účet) – špehové mají 10x lepší špehovací schopnosti

Dietní plán

Less hungry troops

Jednotky spotřebují méně obilí.

 • Malý dietní plán (Účinek: vesnice) – jednotky spotřebují o 50% méně obilí
 • Velký dietni plán (Účinek: účet) – jednotky spotřebují o 25% méně obilí
 • Speciální dietní plán (Účinek: účet) – jednotky spotřebují o 50% méně obilí

Bonifácova armáda

Faster troop training

V kasárnách, stájích a dílnách se jednotky cvičí rychleji.

 • Malá Bonifácova armáda (Účinek: vesnice) – jednotky se cvičí o 50% rychleji
 • Velká Bonifácova armáda (Účinek: účet) – jednotky se cvičí o 25% rychleji
 • Gigantická Bonifácova armáda (Účinek. účet) – jednotky se cvičí o 50% rychleji

Skladníkův sen

Great warehouse or great granary plan

Přidává schopnost stavět velký sklad a velkou sýpku.

 • Skladníkův malý sen (Účinek: vesnice)
 • Skladníkův velký sen (Účinek: účet)
 • tento typ nemá unikátní artefakt

Zmatení nepřítele

Cranny + random aim

Artefakt zvyšuje kapacitu úkrytu a nemůže být útočníkem zaměřena žádná budova kromě Divu světa a pokladnice.

 • Malé zmatení nepřítele (Účinek: vesnice) – kapacita úkrytu je 200x větší.
 • Velké zmatení nepřítele (Účinek: účet) – kapacita úkrytu je 100x větší.
 • Neskutečné zmatení nepřítele (Účinek: účet) – kapacita úkrytu je 500x větší. Útočník nemůže mířit na pokladnici.

Útočník bude mít vždycky možnost mířit na konkrétní budovy (dle úrovně shromaždiště), protože náhodnost střelby katapultů se řeší až při dopadu útoku. Pokud artefakt nebude ve vesnici aktivní, katapulty budou střílet na budovy, které útočník vybral pří posílání útoku. V případě, že artefakt bude ve vesnici aktivní, katapulty se budou chovat podle těchto pravidel:

 • Pokud útočník zamíří na surovinové pole, může trefit jakékoli surovinové pole.
 • Pokud útočník zamíří na budovu uvnitř vesnice, může trefit jakoukoli budovu uvnitř vesnice.
 • Pokud útočník zamířil na div světa, tak ho vždycky trefí
 • Pokud útočník zamířil na pokladnici a obránce má malý nebo velký artefakt, tak ji trefí. V případě, že obránce má unikátní artefakt, útočník trefí nějakou budovu uvnitř vesnice.

Bonifácova skleróza

Artefact of the fool

Tento artefakt svůj účinek mění každých 24 hodin a může mít účinek jákéholiv jiného artefaktu, kromě Skladníkova snu. Stejně tak je náhodně vybíráno, jestli účinek bude na účet nebo vesnici.

Malý artefakt (Bonifácova mírná skleróza) může dostat také negativní účinek, např. vojáci budou chodit pomaleji nebo budou mít větší spotřebu obilí. Unikátní artefakt (Bonifácovat těžká skleróza) může dostat pouze pozitivní účinek. Pokud by se objevil negativní účinek, artefakt se deaktivuje.

Velikost pozitivních bonusů záleží na typu artefaktu a jaké má hodnoty, např. Sedmimílové boty můžou mít hodnoty 1,5x nebo 2x. Negativní bonusy jsou opačné, tedy např. 2x větší spotřeba nebo 100x menší úkryty.

 • Bonifácova mírná skleróza – můžou naskočit i negativní vlasnosti.
 • Bonifácova těžká skleróza – můžou naskočit pouze pozitivní vlastnosti.

Upozornění: I když budete mít Bonifácovu mírnou sklerózu, která se počítá jako malý artefakt a stačí na ni pokladnice na úrovni 10, tak pro přebírání platí, že v době, kdy má účinek na účet, se počítá jako velký artefakt - tzn. pokud již vlastníte jiný velký či unikátní artefakt, Bonifácovu sklerózu s aktuálním účinkem na účet nepřeberete. Také platí, že pokud máte velký artefakt a Bonifácova skleróza se přepne na účinek na účet, máte funkční pouze ten starší artefakt.


Našli jste, co jste hledali?

Ano   Neutrální   Ne