Travian Answers

Začni tvým dotazem

Vyhledávání podle otázek

Pro nalezení odpovědi nejprve zvol hlavní kategorii a poté podkategorii. V případě, že odpověď nenajdeš, můžeš nás kontaktovat.

Mám otázku k...

Konkrétně by mě zajímalo:

Vyhledávání v mapě stránek

Preferujete spíše vyhledávání za pomoci mapy stránek, kterou znáte ze svých oblíbených webů? Žádný problém, jednoduše použijte mapu stránek, abyste našli svou odpověď.

Úkol 21 - 23: Vojenská cesta

Úkol 21: Armáda

Pokud si vyberete při úkolech, že budete postupovat vojenskou cestou, tak prvním úkolem je postavit kasárny.

Centrum vesnice

1. Začnete tím, že kliknete v horní části obrazovky na kolečko, kterým se dostanete do centra vaší vesnice.
2. Vyberete si nějakou prázdnou parcelu, kam chcete postavit kasárny (např. tu, která je označená na obrázku.
Otevře se vám stránka se stavbami, které můžete stavět. Musíte překliknout na záložku Infrastruktura. Tam v seznamu najděte Kasárny.

Stavba Kasárny

Kasárny postavíte tím, že kliknete na tlačítko Postavit budovu.
Pozn. Pokud je tlačítko šedivé, tak nemáte dostatek surovin na stavbu kasáren.

Centrum vesnice

Po kliknutí na tlačítko se vám znovu zobrazí centrum vesnice, kde uvidíte rozestavěné kasárny (na místě, které jste si zvolili) a dole je ukazatel (na obrázku je ohraničený červeně), za jak dlouho budou Kasárny postaveny.

Úkol 22: Trénovat!

Dalším úkolem je vycvičit 2 Legionáře/Pálkaře/Falangy.

Centrum vesnice

1. Znovu začněte tím, že kliknete v horní části obrazovky na kolečko, kterým se dostanete do centra vaší vesnice.
2. Po zobrazení vaší vesnice si najdete budovu kasárny a kliknete na tuto budovu.

Následně se vám zobrazí stránka budovy kasárny:

Kasárny

Na této stránce uvidíte vaší základní jednotku (Říman – Legionáře; Gal – Falanga; Germán – Pálkaře), od které máte postavit 2 vojáky. U každého národa je tato základní jednotka jiná.

Cvičit vojáky můžete jenom pokud na ně máte dostatek surovin. V úkolu je postavit 2 vojáky, takže buď si můžete počkat, až budou suroviny na oba vojáky (za lomítkem bude číslo 2) nebo je vycvičíte 2x po jednom vojákovi (za lomítkem bude číslo 1). Kolik vojáků chcete vycvičit, napíšete do okénka před lomítkem (v prvním případě napíšete číslo 2 a v druhém případě napíšete číslo 1). Tlačítkem trénovat potvrzujete navolené množství a odstartujete trénink jednotek. Následně se vám v kasárnách zobrazí následující tabulka, která znázorňuje počet a dobu výcviku jednotek.

Výcvik vojska

Až budete mít ukončený výcvik obou vojáků, tak si můžete vybrat odměnu u Bonifáce.
Upozornění: Screeny jsou dělány na římském účtu. Galové a Germáni v kasárně budou mít jinou jednotku.

Úkol 23: Postav městskou zeď / zemní hráz / palisádu

Posledním úkolem vojenské cesty je postavit hradbu okolo tvé vesnice.

1. Znovu začněte tím, že kliknete v horní části obrazovky na kolečko, kterým se dostanete do centra vaší vesnice.
2. Vybereš si jakékoliv volnou parcelu nebo klikneš někam na kraj ostrova.

Otevře se vám stránka se stavbami (znáte z úkolu 21), které můžete stavět. V seznamu najděte Zemní hráz (Germáni), Palisádu (Galové) nebo Městskou zeď (Římané).

Stavba Městské zdi

Zemní hráz, Palisádu nebo Městskou zeď postavíte tím, že kliknete na tlačítko Postavit budovu.

Pozn. Pokud tlačítko je šedivé, tak nemáte na hradbu dostatek surovin.

Následně se vám znovu objeví pod vesnicí stavební fronta:

Stavební fronta


Našli jste, co jste hledali?

Ano   Neutrální   Ne