Travian Answers

Začni tvým dotazem

Vyhledávání podle otázek

Pro nalezení odpovědi nejprve zvol hlavní kategorii a poté podkategorii. V případě, že odpověď nenajdeš, můžeš nás kontaktovat.

Mám otázku k...

Konkrétně by mě zajímalo:

Vyhledávání v mapě stránek

Preferujete spíše vyhledávání za pomoci mapy stránek, kterou znáte ze svých oblíbených webů? Žádný problém, jednoduše použijte mapu stránek, abyste našli svou odpověď.

Suroviny - Obecně

Suroviny

Surovinová pole
Na přehled surovinových polí se dostaneš kliknutím na první kruhovou ikonu, nahoře na stránce Travianu. Pokud se rozhlédneš, uvidíš v tomto přehledu svou hodinovou produkci surovin, vojsko ve vesnici (pravděpodobně žádné) a čtyři typy surovinových polí:

Typ Vzhled Poznámky
Dřevo g1 Germánská vojska jsou typickým příkladem závislosti na dřevu. Pro jejich výrobu i trénink je dřevo prioritní surovinou. Z budov je to například Rezidence, pro jejíž stavbu a vylepšování je dřevo opět primární surovinou.
Hlína g2 Hlína je hlavní surovinou potřebnou při budování galského vojska. Hlína je potřebná také k aktivnímu rozvíjení vesnice.
Železo g3 Blyštící se zbroj římských jednotek, stejně tak obranné zdi vyztužené železem. To jsou přesně důvody, proč jsou Římané věčně hladoví po železe.
Obilí g4 Obilí je tak obyčejná surovina, ale přitom způsobuje nejvíce starostí. Výstavba budov, či vojska, stojí méně obilí, než jiných surovin, dokonce máš 6 obilných polí, místo 4 jako u jiných surovin, ale stále máš obilí nedostatek. Je to způsobeno tím, že produkce obilí klesá s každou postavenou, nebo vylepšenou budovou a s každým vyrobeným vojákem.

Pro rozšíření pole, klikni na jeho obrázek a klikni na odkaz "Rozšířit na úroveň X". Pokud je odkaz neaktivní, zobrazí se ti informace proč je tomu tak.

Pokuste se udržet produkci surovin na stejné úrovni a produkci obilí zhruba na polovině. Například:
Dřevo: 100/hodinu
Hlína: 100/hodinu
Železo: 100/hodinu
Obilí: 50/hodinu
Samozřejmě, že si můžete nastavit produkci surovin tak, jak uznáte sami za vhodné, toto je pouze obecné doporučení.

Skladování - - Sýpka a Sklad surovin
V sýpce a ve skladu se ukládají suroviny pro pozdější použití. Ve skladišti se ukládá dřevo, hlína a železo a v sýpce se ukládá pouze obilí. V pozdější fázi hry jsou tyto budovy a jejich úroveň velmi důležité a jsou také požadavkem pro stavbu jiných budov, například Tržiště. V závěrečné fázi hry jsou pro stavitele Divu světa, či majitele Artefaktů, k dispozici Velká sýpka a Velký sklad.

Druhotná výroba - - Pila, Cihelna, Slévárna, Mlýn a Pekárna
Do druhotné výroby patří budovy, které dávají bonus k základní produkci surovin každého typu. Každá surovina má svojí druhotnou výrobu, obilí má navíc ještě terciální výrobu.

  • Dřevo: Pila zpracovává dřevo, které dodávají dřevorubci a vyrábí z něho prkna. Podle úrovně se produkce dřeva ve vesnici zvětší až o 25 procent. Vyžaduje dřevorubce na úrovni 10.
  • Hlína: V cihelně se zpracovává hlína pro výrobu cihel. Podle úrovně se produkce hlíny ve vesnici zvětší až o 25 procent. Vyžaduje hliněný důl na úrovni 10.
  • Železo: Ve slévárně probíhá tavení a vylepšování železa. Podle úrovně se produkce železa ve vesnici zvětší až o 25 procent. Vyžaduje železný důl na úrovni 10.
  • Obilí: Mlýn zpracovává obilí donášené z polí je zde mleté na mouku. Podle úrovně se produkce obilí ve vesnici zvětší až o 25 procent. Vyžaduje obilné pole na úrovni 5. Poté co jej vylepšíš na úroveň 5, a zároveň máš obilné pole na úrovni 10, můžeš postavit Pekárnu, která zvětší produkci o dalších 25 procent.

Pokročilé skladování - - Velká sýpka a Velký sklad
V pokročilé fázi hry pravděpodobně zjistíš, že potřebuješ skladovat mnohem více surovin než kolik ti dovolují ukládat standardní sklady. K tomu slouží právě velká sýpka a velký sklad, ale postavit je můžeš pouze v případě, že vlastníš speciální artefakt s plány pro jejich stavbu. Při stavbě Divu světa potřebuješ obrovské množství surovin, proto můžeš, ve vesnici s Divem světa, stavět velkou sýpku i velký sklad bez nutnosti vlastnit speciální artefakt.


Našli jste, co jste hledali?

Ano   Neutrální   Ne